معرفی هیات مدیره
تبليغات

کانال اطلاع رسانی اتحادیه

https://t.me/etehadiykhayatantolid

آمار کاربران
شرایط دریافت پروانه کسب

شرایط ومراحل در یافت پروانه کسب از اتحادیه خیاطان وتولید کنندگان پوشاک مشهد ))

برای داشتن بسیاری از شغل ها بعد از مکان مناسب باید پروانه کسب دریافت کنید؛ که قطعا بدون ارائه مدارک و طی مراحلی این کار امکان پذیر نیست. در این چگونه مراحلی که برای دریافت جواز کسب باید طی کنید و مدارک مورد نیاز آن را شرح دادیم

برای دیدن تصویر در ابعاد واقعی،بر روی آن کلیک نمائید

گام ۱

درخواست کتبی متقاضی پروانه کسب (جواز کسب)
ثبت درخواست و ارائه رسید به متقاضی
بازدید از محل واحد صنفی توسط کمیسیون بازرسی اتحادیه و ارائه گزارش
بررسی درخواست متقاضی پروانه کسب (جواز کسب) در جلسه هیئت مدیره و ارایه پاسخ کتبی به وی

گام ۲

در این مرحله از صدور جواز کسب ارائه یکی از مدارک ذیل جهت تعیین وضعیت ملکی واحد صنفی انجام می شود که شامل:
سند مالکیت به نام متقاضی
اجاره نامه رسمی به نام متقاضی
اجاره نامه عادی (با اخذ تعهد محضری) بنام متقاضی
مبایعه نامه به نام متقاضی
حکم قطعی دادگاه مبنی بر الزام به تنظیم سند اجاره
رسید پرداخت اجاره بهای معتبر
قرارداد اجاره محل کسب با ادارات و سازمانهای دولتی، نهادها، شهرداری، شرکت های تعاونی مسکن و شرکتهای خاص صنفی، شرکتهای تحت پوشش سازمانهای دولتی و نهادها

گام مهم ۳

استعلام از ادارات ذیربط و ارائه مدارک ذیل به همراه وتسهیلات انجام شده))

 
1- ارائه هرگونه مدرک مبنی بر تشکیل پرونده یا ارائه هر یک از اوراق پرداخت مالیاتی

2-گواهی گذراندن دوره آموزش (حداقل ۱2 ساعت) از موسسه آموزشی معتبر (مورد تایید کمیسیون نظارت شهرستان مربوط به صورت حضوری وغیر حضوری )

3– گواهینامه مهارت فنی جهت مشاغل مندرج در آئین نامه تبصره ذیل ماده ۱۳ قانون

 نکته مهم استعلامهای حذف شده  (در این اتحادیه) استعلامهای 1- گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر 2- تعین صلاحیت فردی اداره اماکن3- گواهی عدم سوء پیشینه کیفری 4- پایان کار تجاری شهرداری حذف گردیده است

گام ۴

ارائه یکی از مدارک ذیل جهت تعیین وضعیت نظام وظیفه آقایان برای دریافت جواز کسب که شامل:
گواهی پایان خدمت
گواهی معافیت دائم
گواهی اشتغال به تحصیل
گواهی معتبر مبنی بر داشتن معافیت پزشکی از حوزه نظام وظیفه
دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت در مدت اعتبار آن

گام 5

ارائه سایر مدارک ذیل:
فرم‌های مخصوص معرفی فرد از مرجع صدور
کپی تمام صفحات شناسنامه
کپی کارت ملی
کپی مدرک تحصیلی یا حداقل سواد خواندن و نوشتن (به استثنای متقاضیانی که سن آنان از ۵۰ سال بالاتر می باشد)
4قطعه عکس پرسنلی جدید (۳×۴)
تعهدنامه کلیه صنوف
فیش واریز مبلغ حداکثر تا سقف ۵ برابر حق عضویت اتحادیه برای سال اول (حق ورودی) که از مبلغ 8٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال عدول ننماید.
فیش واریز مبلغ ۳۰٫۰۰۰ ریال به حساب خزانه کشور

گام 6

بررسی پرونده توسط رییس و در غیاب وی نایب رییس اتحادیه

گام 7

صدور پروانه کسب (جواز کسب) با رعایت مراحل چهارگانه قبلی و تحویل آن به متقاضی

بازديد : 2613 بار نمايش يافته است .

کلمات کليدي : :
static ©