معرفی هیات مدیره
تبليغات

کانال اطلاع رسانی اتحادیه

https://t.me/etehadiykhayatantolid

آمار کاربران
تاریخچه

پرتال اتحادیه صنف خیاطان مردانه و تولیدکنندگان پوشاک مشهد مقدسمرحوم سید عباس احمدی بنیا ن گذار سند یکای کارگران دوزنده مشهد

مرحوم سید عباس احمدی متولد سال 1316 در مشهد مقدس در خانواده اهل علم و روحانی متولد شد.
ایشان دوزندگی را ابتدا پیش اساتیدی مثل ( آقایان تجددی  نعمتی  و تابان) شروع کرد اما از ابتدا به خاطر روحیه عدالت خواهی طرفدار قشر ضعیف و مظلومان جامعه از جمله طرفدار حقوق اجتماعی کارگران بود لذا فعالیت اجتماعی خود را بعنوان نماینده کارگران دوزنده شروع کرد.
باتوجه به حمایت کارگران از ایشان به سرعت بعنوان نماینده کارگران استان خراسان انتخاب شد و در مرحله بعد در 29 سالگی در انتخابات شورای شهر به عنوان جوانترین نماینده انجمن شهر در ایران انتخاب شد که این امر باعث شد با قدرت بیشتری مطالبات کارگران را پیگیری کند.
از جمله مطالبات مد نظر ایشان که خیلی هم در این مورد تاکید داشت بیمه برای تمامی کارگران ایران بود.
در این راستا با پیگیری زیاد خود و همفکرانش غیر از همکاران خودش در کارگاه های خیاطی موفق به بیمه کارگران فضای سبز شهرداری و کارگران آستانقدس و کارگران قالیباف و بسیاری از کارگران گردید.
سید عباس احمدی در سال 54 همراه با هیئتی به دعوت سازمان بین المللی کار واقع در سازمان ملل برای آموزش و بازدید از کارخانه های اروپا راهی اروپا شد.
ایشان در سالهای آخر دوباره به کار خیاطی در خیابان خاکی برگشت ولی همچنان هرکاری که در توان داشت برای کمک به کارگران انجام میداد. "روحش شاد"(تدوین کننده آقای کمالی)

بازديد : 1519 بار نمايش يافته است .

کلمات کليدي : :
static ©