معرفی هیات مدیره
تبليغات

کانال اطلاع رسانی اتحادیه

https://t.me/etehadiykhayatantolid

آمار کاربران
کمیسیون حل اختلاف

وظیفه کمیسیون حل اختلاف ، رسیدگی به اختلاف افراد صنفی می باشد که از طریق هیات مدیره به کمیسیون مزبور ارجاع می گردد.

شکایات افراد صنفی باید در دفتر اتحادیه ثبت و پس از رویت رئیس اتحادیه حسب نوبت در دستور کار کمیسیون قرار گیرد کمیسیون موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته به شکایت رسیدگی و نظر خود را به رئیس اتحادیه جهت اقدام قانونی اعلام نماید.

در هر مورد اعضای کمیسیون پس از طرح موضوع و استماع نظرات طرفین و بررسی مستندات ارایه شده نظر خود را اعلام خواهند نمود و در صورت عدم حصول سازش بین طرفین به صدور نظریه مبادرت خواهد شد.

چنانچه در جریان رسیدگی کمیسیون حل اختلاف به اختلافات مطروحه از نظر صنفی تخلفاتی احراز گردد حسب مورد به ترتیب مقرر در قانئن نظام صنفی و آیین نامه های مربوط اقدام خواهد شد.

اعضای کمیسیون حل اختلاف اتحادیه :

علیرضا باغبان

جلال رجبعلی زاده

پرویز فرهادی

جواد حسین پور حجار

غلامحسین دانش آموز

 
بازديد : 1102 بار نمايش يافته است .

کلمات کليدي : :
static ©