معرفی هیات مدیره
تبليغات

کانال اطلاع رسانی اتحادیه

https://t.me/etehadiykhayatantolid

سامانه ها

آمار کاربران
کمیسیون آموزش

اتحادیه موظف است برای آموزشهای مورد نیاز افراد صنفی به طور مستقل یا با کمک سازمان های دولتی و غیردولتی تسهیلات لازم را فراهم آورند.

کمیسیون آموزش اتحادیه موظف است به منظور بالا بردن سطح آگاهی و دانش عمومی اعضای صنف درخصوص قوانین و مقررات صنفی کشور ، تامین اجتماعی ، بهداشت ، مالیات ، نیروی انتظامی ، شهرداری و سایر قوانین مرتبط با نظام صنفی با هماهنگی هیات مدیره اتحادیه و مجمع امور صنفی ذیربط دوره های آموزشی برگزار نماید.

اتحادیه ها موظفند به منظور بالا بردن میزان اطلاعات و مهارت فنی افراد صنفی فاقد صلاحیت فنی و همچنین ارتقای کارآیی آنان دوره های آموزشی لازم را از طریق کمیسیون آموزشی برگزار نمایند.

اتحادیه موظف است هماهنگی لازم در این زمینه را با سازمان آموزش فنی و حرفه ای به عمل آورند.

اعضای کمیسیون آموزش اتحادیه:

جهانگیر محققی

جعفر فرخ پی

جلال رضائی استادی

مرتضی سلیمانی رخنه

علیرضا ستاری

 
بازديد : 569 بار نمايش يافته است .

کلمات کليدي : :
static ©