معرفی هیات مدیره
تبليغات

کانال اطلاع رسانی اتحادیه

https://t.me/etehadiykhayatantolid

سامانه ها

آمار کاربران
کمیسیون بازرسی

کمیسیون بازرسی اتحادیه موظف است در راستای اجرای قانون نظام صنفی ضمن اعزام بازرسان اتحادیه به واحدهای صنفی گزارش آنان را دریافت و نتیجه را به هیات مدیره اتحادیه اعلام تا برابر ماده 72 قانون نظام صنفی رسیدگی شود .

کمیسیون بازرسی اتحادیه موظف است واحد صنفی افراد متقاضی پروانه کسب را بازدید نموده و گزارش آن را به اتح مربوط اعلام نماید.

هیات مدیره اتحادیه موظف است تسهیلات مورد نیاز (نیروی انسانی کافی) جهت بازرسی از واحدهای صنفی و همچنین رسیدگی به تخلفات صنفی جهت کمیسیون بازرسی و بازرسان اتحادیه فراهم نماید.

اعضای کمیسیون بازرسی اتحادیه:

علی دلبری

سید حامد حسینی

عباس روشندل

حسن حقی

علی جاودانی

 
بازديد : 1274 بار نمايش يافته است .

کلمات کليدي : :
static ©