تاریخ : دوشنبه، 4 بهمن ماه، 1395
موضوع : بخشنامه

بخشنامه مطالبه عوارض تابلو شهرداری

بخشنامه به كليه اتحاديه هاي صنفي تحت پوشش

سلام عليكم
با احترام ، پيرو رو نوشت نامه شماره 712/ص/300/10-12/11/1394 در خصوص وصول و مطالبه عوارض تابلو از سوي شهرداري به پيوست تصوير نامه شماره 7726/06/7-11/11/94 مرتبط با موضوع جهت اطلاع و بهره برداري به پيوست ارسال مي گردد.

                                                                                 محمود بنا ن‍ژ‍اد مشهدي
                                                                                  رئيس اتاق اصناف مشهد


منبع این مقاله : :پرتال اتحادیه صنف خیاطان مردانه و تولیدکنندگان پوشاک مشهد مقدس
آدرس این مطلب : http://ekt-m.ir/8/بخشنامه-مطالبه-عوارض-تابلو-شهرداری/