تاریخ : دوشنبه، 4 بهمن ماه، 1395
موضوع : بخشنامه

بخشنامه اظهارنامه مالياتی صاحبان مشاغل

بخشنامه به كليه اتحاديه هاي محترم صنفي تحت پوشش
باسلام
باتوجه به فرارسيدن زمان ارائه اظهارنامه مالياتي عملكرد سال 1394 اشخاص حقيقي موضوع ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم و لزوم آموزش اعضاء اتحاديه ها در ارتباط با چگونگي تكميل اظهارنامه و تغييرات صورت گرفته در تقسيم بندي اعضاء مطابق آيين نامه ماده 95 ق.م.م، به اطلاع مي رساند كارگروه مالياتي اتاق اصناف مشهد آمادگي برگزاري دوره هاي آموزشي مالياتي جهت اعضاء اتحاديه هاي محترم صنفي را درمحل اتاق و بصورت رايگان در قالب گروههاي مرتبط شغلي برگزار نمايد. لذا شايسته است در صورت تمايل به برگزاري دوره هاي فوق جهت اعضاء تحت پوشش با آقاي سلطاني داخلي 112 تماس حاصل فرماييد.

                                                                  محمود بنانژاد مشهدي
                                                                  رئيس اتاق اصناف مشهد


منبع این مقاله : :پرتال اتحادیه صنف خیاطان مردانه و تولیدکنندگان پوشاک مشهد مقدس
آدرس این مطلب : http://ekt-m.ir/5/بخشنامه-اظهارنامه-مالياتی-صاحبان-مشاغل/