تاریخ : شنبه، 23 بهمن ماه، 1395
موضوع : اطلاعیه

یاری رساندن به آسیب دیدگان اصناف ساختمان پلاسکو

ضایعه دردناک و تأسف بار آتش سوزی و فروریختن ساختمان پلاسکو غم و اندوهی بزرگ بر قلب ملت ایران نشاند ؛ اما حماسه ای که آتش نشانان پاکباز و دلیر در این صحنه آفریدند و جان خود را برای نجات مردم فدا کردند ملت ایران را به سوگ و ستایش روح ایثار و از خود گذشتگی این فرزندان رشید ملت واداشت.در همان ساعات اولیه کمیته ویژه ای از سوی اتاق اصناف ایران مسئول رسیدگی به وضعیت آسیب دیدگان اصناف و ضرر وزیان جانی و مالی آن ها در این واقعه شد که متأسفانه مشخص شد در این حادثه تلخ بیش از 3 هزار کارگر که به نحوی روزی آن ها و خانواده هایشان از این طریق فراهم می شد متحمل ضرر و زیان جدی و جبران ناپذیر شدند.

امروز آزمونی دیگر برای مردم ایران است که همواره نشان داده اند در سخت ترین دوران در کنار هم و حامی یکدیگر بوده اند لذا از ملت شریف ایران خصوصاً جامعه مومن ، متعهد و دلسوز اصناف کشور دعوت به عمل می آید جهت یاری رساندن به این عزیزان کمک های نقدی خود را به حساب شماره 0211340273003 بانک صادرات شعبه شهید قنبریان به نام اتاق اصناف تهران واریز نمایند.
منبع این مقاله : :پرتال اتحادیه صنف خیاطان مردانه و تولیدکنندگان پوشاک مشهد مقدس
آدرس این مطلب : http://ekt-m.ir/31/یاری-رساندن-به-آسیب-دیدگان-اصناف-ساختمان-پلاسکو/