تاریخ : شنبه، 23 بهمن ماه، 1395
موضوع : اطلاعیه

معافیت های معالیاتی

همکاران گرامی طبق بخشنامه اتاق اصناف مشهد مودیان مالیاتی از معافیت های مقرر در سالهای 81 لغایت 90 بدون شرط الزام تسلیم اظهارنامه مالیاتی برخودار می گردند.


منبع این مقاله : :پرتال اتحادیه صنف خیاطان مردانه و تولیدکنندگان پوشاک مشهد مقدس
آدرس این مطلب : http://ekt-m.ir/30/معافیت-های-معالیاتی/