تاریخ : شنبه، 23 بهمن ماه، 1395
موضوع : گالری

کلاس استاد غفوری آشتیانی و استاد نعمتی 
منبع این مقاله : :پرتال اتحادیه صنف خیاطان مردانه و تولیدکنندگان پوشاک مشهد مقدس
آدرس این مطلب : http://ekt-m.ir/19/کلاس-استاد-غفوری-آشتیانی-و-استاد-نعمتی/