تاریخ : شنبه، 23 بهمن ماه، 1395
موضوع : گالری

مراسم دهه محرم 
منبع این مقاله : :پرتال اتحادیه صنف خیاطان مردانه و تولیدکنندگان پوشاک مشهد مقدس
آدرس این مطلب : http://ekt-m.ir/18/مراسم-دهه-محرم/