تاریخ : سه شنبه، 5 بهمن ماه، 1395
موضوع : اطلاعیه

کرونا را شکست می‌دهیم

شکست دادن ویروس کرونا قطعا امکان پذیر است اگر به توصیه مسئولان امر در این زمینه عمل کنیم، در خانه بمانیم و نکات بهداشتی را رعایت کنیم.


منبع این مقاله : :پرتال اتحادیه صنف خیاطان مردانه و تولیدکنندگان پوشاک مشهد مقدس
آدرس این مطلب : http://ekt-m.ir/17/کرونا-را-شکست-می‌دهیم/